top of page
Ups & Downs Sør-Trøndelag_om oss

Om OSS

Ups & Downs Sør-Trøndelag er en forening for familier som har barn med Down syndrom. Vi møtes noen ganger i året for sosiale og faglige treff. Vi ønsker å legge til rette aktiviteter som passer de ulike aldersgruppene der barna og ungdommene får muligheten til å bli bedre kjent med hverandre og knytte vennskap. Likeledes der søsken får truffet andre i samme situasjon. Vi legger opp til en familiehelg i året der vi reiser bort. 

 

Ups & Downs Sør-Trøndelag skal

  • Skape et sosialt og faglig nettverk for foresatte og barn med Downs syndrom i Sør-Trøndelag hvor barna har en mulighet til å bli kjent og få venner og hvor foreldre, søsken og pårørende kan møtes og utveksle erfaringer

  • Samarbeide med helsevesen, skoler, barnehager osv. for å bidra til en bedre forståelse for hvilke behov barn med Down syndrom har

  • Kunne tilby hjelp, støtte og informasjon til foreldre med nyfødte barn gjennom et samarbeid med St. Olavs Hospital. Kontakt oss om dere ønsker kontakt med en likeperson

  • Drive samarbeid med andre tilsvarende organisajoner

Her kan du kontakte likeperson

Ann Kristin Torp Bakken - 416 37 400

ann.kristin.torp@gmail.com

Anne Mari Vårhus Gimse - 482 67 868

annemarimv@gmail.com

Nå kan du velge Ups&Downs Sør-Trøndelag som din mottaker av Grasrotandelen

Kjeldsberg_eiendom_logo_farger_positiv (
bottom of page