AKTUELT

Invitasjon til temakveld med Helge Gudmundsen

Tirsdag 26. april 2022 klokken 19 – ca 21.30

Kursrommet på Trondsletten

 

 

Helge Gudmundsen holder foredrag for næringslivet, kommuner, skoler og barnehager, helsevesenet, Politiet og Norges Idrettsforbund bare for å nevne noen. Han er på UNICEF’s liste over anbefalte foredragsholdere, og ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i 2016. Han var også en av foredragsholderne på Landskonferansen for Downs syndrom i Trondheim i 2014 og gjorde et sterkt inntrykk på tilhørerne den gangen.

 

Vi gleder oss til et inspirerende foredrag som handler om mestringsfølelse, livsglede og menneskeverd. Foredraget har basis i 25 års arbeid med Tilrettelagt fotball knyttet til Flatås Lions, et fotballtilbud for spillere med ulike funksjonsnedsettelser.

 

Foredraget krydres med bilder og filmsnutter fra hverdagen sammen med utviklingshemmede og formidler livsglede, latter, men også en livserfaring om smerte og nederlag. Det handler om et samfunn preget av mangfold og inkludering. En fortelling om det å bli sett og verdsatt der personen er viktigere enn prestasjonen. En fortelling om utvikling, delmål og gleden av å se at man lykkes, og ikke minst handler det om et samfunn preget av respekt, toleranse, likeverd og menneskeverd.

 

Vi åpner dørene kl 19.00 og byr på kaffe og kake før foredraget.

Foredraget starter kl. 20.00 og varer ca 1 time.

 

Påmelding til temakveld her

 

Påmeldingsfrist søndag 24. april.

 

Gratis for medlemmer

Ikke-medlemmer kr 100,- per person

(betales inn på konto 4218.08.59580 eller Vipps ved ankomst)

 

 

Velkommen!

----------O----------

Innkalling til årsmøte - endelig saksliste

Vi inviterer alle medlemmer som har betalt kontingent for 2021 til årsmøte i Ups & Downs Sør-Trøndelag.

Årsmøtet avholdes på Trondsletten Habiliteringssenter torsdag 31. mars 2022 kl. 19.00 - 21.00.

Endelig saksliste:
•Godkjenning av innkallingen
•Valg av møteleder, referent og eventuelt tellekorps
•Godkjenning av dagsorden
•Foreningens årsmelding avsluttet per 31.12.2021
•Revidert regnskap avsluttet per 31.12.2021
•Venneklubben - årsberetnng og regnskap 2021
•Vedta rammebudsjett for årsmøteperioden
•Valg av styre
•Eventuelt

 

Vel møtt!

----------O-----------

Innkalling til årsmøte

 

Vi inviterer alle medlemmer som har betalt kontingent for 2021 til årsmøte i Ups & Downs Sør-Trøndelag.

Årsmøtet avholdes på Trondsletten Habiliteringssenter torsdag 31. mars 2022 kl. 19.00 - 21.00.

 

Saker som ønskes behandlet til årsmøtet må sendes styret på e-post udisortrondelag@gmail.com, senest to uker før årsmøtet.

 

Endelig innkalling med saksliste offentliggjøres senest en uke før årsmøtet på vår nettside www.upsanddowns-sortrondelag.no, og via e-post til medlemmene. Saker som kommer inn etter fristen blir utsatt til neste årsmøte.

Foreløpig saksliste:
• Godkjenning av innkallingen
• Valg av møteleder, referent og eventuelt tellekorps
• Godkjenning av dagsorden
• Foreningens årsmelding avsluttet per 31.12.2021
• Revidert regnskap avsluttet per 31.12.2021
• Innkomne saker
• Vedta rammebudsjett for årsmøteperioden
• Valg av de stillingene som er på valg

 

Vel møtt!