AKTUELT

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i

Ups & Downs Sør-Trøndelag

Vi innkaller med dette til digitalt ekstraordinært årsmøte i Ups & Downs Sør-Trøndelag.

 

Dato/tid: 10.10.2020 kl. 18.00 - 20.10.2020 kl. 18.00

Sted: Plattformen Digitale årsmøter https://www.digitalearsmoter.no/

Årsmøtet varer i hele 10 dager og man kan avgi stemme frem til 20. oktober 2020 kl. 18.00

For hvem: Alle medlemmer av Ups & Downs Sør-Trøndelag. Som medlem regnes alle som har betalt medlemskontingent for 2019.

Agenda og saksliste:

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av dagsorden (sakslisten)

3. Ny organisasjonsmodell - sammenslåing av Ups & Downs lokallag og NNDS

4. Endring av vedtekter

5. Valg av delegater til ekstraordinært landsmøte i ny organisasjon

Alle relevante dokumenter med saksliste publiseres via https://www.digitalearsmoter.no/ og sendes deg via e-post og sms (der korrekt mobil er registrert) lørdag 10. oktober 2020. Dokumentet finner du også her

Slik gjennomfører vi det ekstraordinære årsmøtet digitalt, les her.

Vi ser fram til å møte dere på vårt digitale ekstraordinære årsmøte.

Med vennlig hilsen

Styret i Ups & Downs Sør-Trøndelag

Trondheim, 8. oktober 2020

Ups&Downs Sør-Trøndelag er en forening for familier som har barn med Down syndrom.