top of page

Bli medlem

Som medlem i Ups & Downs Sør-Trøndelag er du også automatisk medlem i NNDS.

Du vil få mulighet til å delta på alle arrangementer i regi av Ups & Downs Sør-Trøndelag gjennom året.

Medlemskapet gjelder for et kalenderår. Årskontingenten er:
kr 200,- for hovedmedlem  

kr 100,- for øvrige familiemedlemmer i samme husstand

kr 200,- for støttemedlem

Vi oppfordrer til å melde inn alle familiemedlemmer som ønsker å delta på arrangementer i løpet av året. Hvert medlem må registreres med navn og fødselsdato. Registrer først hovedmedlem og deretter eventuelle familiemedlemmer. Velg hvilket lokallag du/dere ønsker å være tilknyttet (Ups & Downs Sør-Trøndelag).

bottom of page