Bli medlem

Som medlem i Ups & Downs Sør-Trøndelag er du også automatisk medlem i NNDS og vil ha mulighet til å kunne delta på alle arrangementer arrangert av Ups&Downs gjennom året.

Medlemskapet gjelder for et kalenderår.
150,- for hovedmedlem  

75,- pr. øvrige familiemedlem

150,- pr. støttemedlem

Vi oppfordrer til å melde inn alle familiemedlemmer som ønsker å delta på arrangementer i løpet av året. Hvert medlem må registreres med navn og fødselsnummer. Man må gjenta prosessen for hvert medlem som skal meldes inn.

Skriv Ups&Downs Sør-Trøndelag under merknader for å knyttes til riktig organisasjon.

Ups&Downs Sør-Trøndelag er en forening for familier som har barn med Down syndrom.