AKTIVITETer

Vi har som mål å legge til rette aktiviteter som passer ulike aldersgrupper, slik at alle kan finne noe å delta på i løpet av året.

I tillegg ønsker vi å kunne tilby temakvelder med et faglig innhold for foresatte og pårørende.

Det sendes ut egne invitasjoner i forkant av alle aktivitetene.​

 

Aktiviteter i 2021/2022:

 • 10. februar 2021: Gymsal-lek i Granåsen

 • 3. mars 2021: Gymsal-lek i Granåsen

 • 10. mars 2021: Webinar om BPA

 • 7. april 2021: Gymsal-lek i Granåsen

 • 8. april 2021: Årsmøte i Ups & Downs Sør-Trøndelag

 • 5. mai 2021: Gymsal-lek i Granåsen

 • 2. juni 2021: Gymsal-lek i Granåsen

 • 24. oktober 2021: Høsttreff ved Haukvatnet

 • 21. november 2021: Aktivitetsdag og Juleverksted i Bratsberg

 • 24. november 2021: Temakveld med Kjersti Wessel Jevne

 • 18. desember 2021: Julevoll på Voll gård

 • 16. januar 2022: Juletrefest i Revegården