Grasrot Plakat Liggende.png

OM oss

Ups & Downs Sør-Trøndelag er en forening for familier som har barn med Down syndrom.

Ups & Downs Sør-Trøndelag er en forening for familier som har barn med Down syndrom. Vi møtes noen ganger i året for sosiale og faglige treff. Vi ønsker å legge til rette aktiviteter som passer de ulike aldersgruppene der barna og ungdommene og får muligheten til å bli bedre kjent med hverandre og knytte vennskap. Likeledes der søsken får truffet andre i samme situasjon. Vi legger opp til en familiehelg i året der vi reiser bort. 

 

Ups & Downs Sør-Trøndelag skal

  • Skape et sosialt og faglig nettverk for foresatte og barn med Downs syndrom i Sør-Trøndelag hvor barna har en mulighet til å bli kjent og få venner og foreldre, søsken og pårørende kan møtes og utveksle erfaringer

  • Samarbeide med helsevesen, skoler, barnehager osv. for å bidra til en bedre forståelse for hvilke behov barn med Downs syndrom har

  • Kunne tilby hjelp, støtte og informasjon til foreldre med nyfødte barn gjennom et samarbeid med St.Olavs Hospital. Kontakt oss om dere ønsker kontakt med en likeperson.

  • Drive samarbeid med andre tilsvarende organisajoner.

Aktiviteter

Vi har som mål å legge til rette aktiviteter som passer ulike aldersgrupper, slik at alle har finner noe å delta på i løpet av året. I tillegg ønsker vi å kunne tilby temakvelder med et faglig innhold for foresatte og pårørende.

Det sendes ut egne invitasjoner i forkant av alle aktivitetene.​

 

2020

  • 2. januar 2020: Juletrefest

  • 11. mars: Årsmøte kl 19:00 på Trondsletten

 

linker

Her finner du linker til nyttige nettsider med informasjon relatert til Down syndrom. Dersom du har tips til andre linker som også burde vært med på lista, send det gjerne til oss.

BLI medlem

Som medlem i Ups & Downs Sør-Trøndelag er du også automatisk medlem i NNDS og vil ha mulighet til å kunne delta på alle arrangementer arrangert av Ups&Downs gjennom året.

Medlemskapet gjelder for et kalenderår.
150,- for hovedmedlem  

75,- pr. øvrige familiemedlem

75,- pr. støttemedlem

Vi oppfordrer til å melde inn alle familiemedlemmer som ønsker å delta på arrangementer i løpet av året. 

Skriv Ups&Downs Sør-Trøndelag under merknader for å knyttes til riktig organisasjon.

Ups&Downs Sør-Trøndelag er en forening for familier som har barn med Down syndrom.