Grasrot Plakat Liggende.png

OM oss

Ups & Downs Sør-Trøndelag er en forening for familier som har barn med Down syndrom.

Ups & Downs Sør-Trøndelag er en forening for familier som har barn med Down syndrom. Vi møtes noen ganger i året for sosiale og faglige treff. Vi ønsker å legge til rette aktiviteter som passer de ulike aldersgruppene der barna og ungdommene får muligheten til å bli bedre kjent med hverandre og knytte vennskap. Likeledes der søsken får truffet andre i samme situasjon. Vi legger opp til en familiehelg i året der vi reiser bort. 

 

Ups & Downs Sør-Trøndelag skal

 • Skape et sosialt og faglig nettverk for foresatte og barn med Downs syndrom i Sør-Trøndelag hvor barna har en mulighet til å bli kjent og få venner og hvor foreldre, søsken og pårørende kan møtes og utveksle erfaringer

 • Samarbeide med helsevesen, skoler, barnehager osv. for å bidra til en bedre forståelse for hvilke behov barn med Down syndrom har

 • Kunne tilby hjelp, støtte og informasjon til foreldre med nyfødte barn gjennom et samarbeid med St. Olavs Hospital. Kontakt oss om dere ønsker kontakt med en likeperson

 • Drive samarbeid med andre tilsvarende organisajoner

Her kan du kontakte likeperson

Ann Kristin Torp Bakken - 416 37 400

ann.kristin.torp@gmail.com

Anne Mari Vårhus Gimse - 482 67 868

annemarimv@gmail.com

Aktiviteter

Vi har som mål å legge til rette aktiviteter som passer ulike aldersgrupper, slik at alle kan finne noe å delta på i løpet av året.

I tillegg ønsker vi å kunne tilby temakvelder med et faglig innhold for foresatte og pårørende.

Det sendes ut egne invitasjoner i forkant av alle aktivitetene.​

 

Aktiviteter i 2021/2022:

 • 10. februar 2021: Gymsal-lek i Granåsen

 • 3. mars 2021: Gymsal-lek i Granåsen

 • 10. mars 2021: Webinar om BPA

 • 7. april 2021: Gymsal-lek i Granåsen

 • 8. april 2021: Årsmøte i Ups & Downs Sør-Trøndelag

 • 5. mai 2021: Gymsal-lek i Granåsen

 • 2. juni 2021: Gymsal-lek i Granåsen

 • 24. oktober 2021: Høsttreff ved Haukvatnet

 • 21. november 2021: Aktivitetsdag og Juleverksted i Bratsberg

 • 24. november 2021: Temakveld med Kjersti Wessel Jevne

 • 18. desember 2021: Julevoll på Voll gård

 • 16. januar 2022: Juletrefest i Revegården

 

linker

Her finner du linker til nyttige nettsider med informasjon relatert til Down syndrom. Dersom du har tips til andre linker som også burde vært med på lista, send det gjerne til oss.

BLI medlem

Som medlem i Ups & Downs Sør-Trøndelag er du også automatisk medlem i NNDS.

Du vil få mulighet til å delta på alle arrangementer i regi av Ups & Downs Sør-Trøndelag gjennom året.

Medlemskapet gjelder for et kalenderår. Årskontingenten er:
kr 200,- for hovedmedlem  

kr 100,- for øvrige familiemedlemmer i samme husstand

kr 200,- for støttemedlem

Vi oppfordrer til å melde inn alle familiemedlemmer som ønsker å delta på arrangementer i løpet av året. Hvert medlem må registreres med navn og fødselsdato. Registrer først hovedmedlem og deretter eventuelle familiemedlemmer. Velg hvilket lokallag du/dere ønsker å være tilknyttet (Ups & Downs Sør-Trøndelag).